Nabídka služeb

Psychoterapie

Psychoterapie je léčebné působení psychologickými prostředky, jehož cílem je odstranění nebo zmírnění potíží. Konkrétní cíl psychoterapie si klient a terapeut domlouvají během prvních sezení a později mohou být upřesněny, doplněny či změněny. Více se o způsobech psychoterapeutické práce, kterou nabízím, dočtete na stránkách o gestalt terapii a psychoterapii zaměřené na tělo. Psychoterapie může být krátkodobá (přibližně do 20 sezení) či dlouhodobá (více než 20 sezení). Sezení probíhají obvykle 1× týdně, možná je i frekvence 1× 14 dní, pak je ovšem terapie méně intenzivní a je menší kontinuita mezi jednotlivými sezeními.

Psychologické poradenství

Psychologické poradenství je zaměřené na řešení konkrétní situace. Jde o orientaci v této situaci, ujasnění si možných řešení této situace a rozhodnutí mezi těmito řešeními.

Krizová intervence

Krizová intervence je zaměřená na bezprostřední zvládnutí krize. Jde o krátkodobou intervenci (zpravidla 1-5 sezení), na kterou podle potřeb klienta (klientky) může, ale také nemusí navazovat další péče (poradenství, psychoterapie, doprovázení). V krizové intervenci jde zejména o navození úlevy a hledání možných řešení, dalších kroků a zdrojů v sobě i okolí. Důležitá je také emoční podpora a poskytnutí prostoru pro vyjádření emocí.
Krize je reakce člověka na situaci, která přesahuje běžný repertoár jeho vyrovnávacích strategií. Takovou situaci prožíváme jako bezodkladnou, naléhavou, tísnivou a zúzkostňující. Krizi můžeme prožívat v různých situacích, např. rozhodování, náhlá nečekaná životní událost (změna, ztráta), nutnost čelit požadavkům vyplývajícím z přirozeného vývoje (např. hledání prvního zaměstnání, narození dítěte, odchod do důchodu) aj. Krize není duševní nemocí, ale přirozenou součástí života, se kterou se v průběhu života setká většina lidí.

Doprovázení

Doprovázení (někdy se také hovoří o podpůrné psychoterapii) je zaměřené na zvládání dlouhodobé nepříznivé situace, která není změnitelná (např. dlouhodobá nemoc). Jde o zlepšení sebepodpory, hledání možností podpory v okolí, řešení aktuálních problémů a krizí atp.

Osobnostní rozvoj

Hranice mezi psychoterapií a podporou rozvoje osobnosti není ostrá. Jak již naznačuje slovo psychoterapie, jedná se o léčbu, která tedy předpokládá nějakou potíž, symptom, nemoc, která se pomocí psychoterapie léčí. Práce na rozvoji osobnosti používá podobné postupy jako psychoterapie, nepředpokládá však léčení nemoci – jde zde o sebepoznání, lepší uvědomování si vlastních přání, potřeb a tužeb, hledání možností jejich naplnění, hledání možností rozvíjení vlastního potenciálu, hledání životních cílů a cesty k nim, zvýšení životní spokojenosti atp.

Biodynamické masáže

Masáže, jejichž autorkou je norská psycholožka a fyzioterapeutka Gerda Boyesen. Mají za cíl hluboké uvolnění a obnovení přirozeného proudění životní energie. Jsou vhodné např. v období dlouhodobého stresu, jako součást řešení různých psychosomatických potíží nebo „pouze“ jako součást péče o sebe a k navození dobrého pocitu ze sebe a svého těla. Více o biodynamických masážích a jejich propojení s psychoterapií se dozvíte zde.

 

Nejsem poskytovatelem zdravotní péče ve smyslu zákona o zdravotních službách.