O mně

Vzdělání

 • Atestace z klinické psychologie
 • Funkční specializace v systematické psychoterapii
 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický psycholog
 • Filozofická fakulta UK, jednooborová psychologie, zaměření na klinickou psychologii
 • Přírodovědecká fakulta UK, obor biologie

Psychoterapeutické výcviky a kurzy

 • Výcvik v psychoterapii zaměřené na tělo (5 let, vycházející zejména z biodynamické psychoterapie, lektoři: Eli Weidenfeld, Květa Palusková, Mona Lisa Boyesen, Ebba Boyesen, více zde)
 • Výcvik v gestalt terapii a psychosyntéze (4 roky, I-GAP – Institut pro gestalt terapii a psychosyntézu, nyní IVGT, více zde)
 • Postgraduální výcvik v gestalt terapii (IGT, 2 roky)
 • Výcvik v telefonické krizové intervenci (tým lektorů pod vedením B. Baštecké)
 • Kurz Sebevyjádření pomocí výtvarných prostředků – aktivní imaginace jako metoda zkoumání struktury nevědomí a jeho obrazů (K. Ženatá)
 • Základní kurz v Rorschachově metodě (IPVZ, J. Ženatý, R. Telerovský)

Krátkodobé kurzy

 • Semináře IPVZ (ROR pro pokročilé – N. Kubíčková, Diagnostika poruch osobnosti – M. Preiss aj.)
 • Tělo a krize (Y. Lucká, L. Kobrle)
 • Úvod do psychosomatické medicíny (IPVZ)
 • Sen v jungovské psychoterapii (L. Běťák)
 • „Jak se dělá“ skupinová a komunitní psychoterapie (J. Růžička)

Praxe

 • praxe v oboru od roku 2000
 • Psychosomatická klinika v Praze – psycholožka a psychoterapeutka (2014-doposud, též 2005-2006)
 • Soukromá psychoterapeutická praxe (od r. 2004)
 • Asistentka a překladatelka na výcviku v psychoterapii zaměřené na tělo (2011- 2018)
 • Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov – klinická psycholožka a psychoterapeutka (2006-2010)
 • Lektorka vzdělávacího programu v rámci projektu JPD3 „Kvalitní pracovníci – kvalitní služba“  pro pracovníky o.s. Nový prostor (2008)
 • Stáž na dětské psychiatrické klinice v Motole (2008, 1 měsíc)
 • Sanima: nestátní zdravotnické zařízení – psycholožka a psychoterapeutka (2004-2005)
 • Lektorka kurzů krizové intervence a telefonické krizové intervence: SOS centrum Diakonie, později o.s. Rafae (2003-2008)
 • Člen psychosociálního týmu ADRA, který poskytoval pomoc v oblastech zasažených povodněmi v r. 2002 (2002)
 • SOS centrum Diakonie ČCE – krizová intervence, psychoterapie (2000- 2004)
 • Resocializační program pro mladistvé s poruchami chování pořádaném OkÚ Liberec (2000)
 • Kromě psychologické a psychoterapeutické praxe se věnuji též překladatelské činnosti a přeložila jsem několik knih z anglického jazyka (např. E. Smith: Tělo v psychoterapii, P. Joyce a C. Sills: Základní dovednosti v gestalt psychoterapii, J.W. Flowers a B. Schwartz: Jak selhat jako terapeut aj.).