Body-psychoterapie

Psychoterapie zaměřená na tělo (též bodyterapie nebo body-psychoterapie) je označení pro řadu psychoterapeutických směrů, které vycházejí z holistického pohledu na člověka, z chápání tělesných a psychických procesů jako vzájemně provázaných a spolupůsobících. Spíše než otázkou, zdali jsou potíže „psychického“ nebo „somatického“ původu, chápe oba aspekty jako projev lidské bytosti jako celku.
Kromě psychoterapeutického rozhovoru, který je vlastní všem terapeutickým směrům, používá body-psychoterapie také intervence přímo na tělesné úrovni – zaměřuje se na tělesné prožívání, dýchání, vyjadřování tělesných impulsů, práci s dotykem, na tělo zaměřené imaginace atp.
Absolvovala jsem výcvik v psychoterapii zaměřené na tělo, který integruje aspekty různých směrů, převážně však vychází z biodynamické psychoterapie.
Biodynamická psychoterapie je jedním z body-psychoterapeutických směrů, který byl vyvinut norskou psycholožkou a psychoterapeutkou Gerdou Boyesen a dále je rozvíjen jejími dcerami Ebbou a Monou Lisou Boyesen. Kromě výše zmíněných intervencí pracujících na tělesné úrovni se v biodynamické psychoterapii používají i biodynamické masáže.

Biodynamické masáže

Jedná se o soubor technik, které využívají záměrného a pozorného doteku a mají za cíl prohloubit vnímání a kontakt s tělem a oživit ty části člověka, které byly otupeny nebo umrtveny. Masáže mohou vyvolat řadu asociací, vzpomínek, emocí nebo tělesných pocitů, ale mohou také působit skrze hluboké uvolnění a spočinutí, aniž by byly nějaké psychické obsahy vyvolány (člověk se při nich „jen“ cítí příjemně). Biodynamické masáže mohou být součástí psychoterapeutického procesu, ale mohou být použity i samostatně.