Objednání a první setkání

Objednání

Na konzultaci je třeba se dopředu objednat – e-mailem, telefonem nebo pomocí sms.
Na Váš telefon či e-mail budu reagovat co nejdříve, obvykle do několika pracovních dní. Výjimkou mohou být období mé dovolené či nemoci.
Během konzultací neberu telefonní hovory. Pokud se tedy nebudete moct dovolat, využijte prosím sms či e-mail.

Co můžete čekat na prvním setkání

Na prvním setkání (či několika prvních setkáních) budeme mapovat Vaší situaci včetně jejího širšího kontextu a hovořit o Vašich očekáváních. Budu se Vás tedy hodně ptát na to, co nyní prožíváte, jaká je Vaše současná situace a co byste rád/a ve Vašem životě změnil/a nebo jaký problém potřebujete vyřešit. Také se budeme bavit o tom, kdy Vaše potíže vznikly, za jakých okolností atp. Zaměřovat se budeme také na Vaše síly a zdroje – co ve Vašem životě funguje či fungovalo, z čeho čerpáte sílu, jaká řešení se Vám osvědčila atp. Nějaký čas budeme též věnovat probíráním důležitých kapitol ve Vašem životním příběhu. Vše samozřejmě v takovém rozsahu, který budete cítit jako bezpečný – tzn. můžete sami zvolit, o čem chcete mluvit hned a co si raději prozatím nechat pro sebe.
Dále se budeme domlouvat na dalším průběhu naší spolupráce a jejím směřování (tzn. k jakému cíli by naše spolupráce měla vést), délce a frekvenci sezení.
Na první sezení se nemusíte nijak připravovat a nemusíte znát dopředu odpovědi na všechny otázky. Může se např. stát, že cítíte neurčitou nespokojenost, která Vás trápí, ale nevíte přesně, odkud začít a co je vlastně ten hlavní problém.