Cena a podmínky

Cena

Služby nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Sezení je tedy třeba uhradit přímou platbou, obvykle v hotovosti po ukončení sezení. Je možné se domluvit také na úhradě bankovním převodem.
Tato skutečnost vám zaručuje plnou anonymitu a diskrétnost.

Individuální sezení 50 min…………. 900 Kč
Individuální sezení 75 min…………..1200 Kč

Návrh podmínek spolupráce

Konzultace probíhají po předchozí domluvě (telefonicky či e-mailem).
Konzultace probíhají v domluvené frekvenci (obvykle jednou týdně, ale můžeme se domluvit i na jiném časovém intervalu).
Cena může být revidována maximálně jednou za rok, a to k 1.1. Případná revize ceny odráží inflaci a náklady na provozování praxe.
Potřebuji, abyste mi dal/a vědět 3 dny předem, pokud chcete sezení zrušit. Pokud mi dáte vědět později,  budete muset cenu uhradit. Výjimkou je akutní onemocnění.
Pokud se na domluvené sezení nedostavíte a nedáte o sobě vědět, budu Vás telefonicky kontaktovat.
Pokud naše práce bude trvat déle než 3 měsíce, doporučuji, abychom se o ukončení terapie dohodli minimálně tři týdny předem (tzn. měli před koncem terapie ještě tři sezení). Důvodem je, abychom měli na ukončení terapie dostatek času. V případě krátkodobější terapie doporučuji, abychom se před ukončením terapie setkali minimálně jednou.

Tato pravidla jsou stanovena na základě terapeutické praxe a terapeutické literatury. V případě nejasností je s Vámi ráda prodiskutuji a vysvětlím Vám případné nejastnosti. Jedná se o návrh, který může být v úvodní části terapie upraven.

Mlčenlivost

Jako psycholog a psychoterapeut jsem vázána mlčenlivostí, takže vše o čem budete mluvit, zůstane mezi námi. Výjimky mohou být tři:
Situace dané platnou legislativou ČR – např. ty, které se týkají závažného trestného činu a jeho vyšetřování (např. vražda).
Supervize – občas budu svoji práci probírat s klinickým supervizorem, což je nástroj ke zlepšení mé práce jako terapeutky. Můj supervizor je vázán stejným pravidlem mlčenlivosti jako já. Při supervizi nebudu uvádět údaje sloužící k identifikaci Vaší osoby (jméno a jiné konkrétní detaily).
Akutní ohrožení – když budu přesvědčena, že byste mohl/a ohrozit sebe nebo někoho jiného, vyhrazuji si právo mlčenlivost porušit , abych zabránila ublížení. Nicméně toto udělám pouze v extrémním případě a vždy se budu snažit to s vámi předem probrat.